Välkommen till Elmiadagen!

Tisdagen den 21 Januari på Elmia, Entré Nord

För mer information och anmälan, se härPDF