JKPG Fasts logotyp

Garagerenovering- Kv. Hälsan 1

Gemensam information kring renoveringens arbetsmoment, preliminära etapper och tidsplan samt förslag på alternativa parkeringsmöjligheter.

Logotyperna för de företag som är involverade i garagerenoveringen: Riksbyggen, Tosito, JKPG Fast, Jönköpings Kommun, Hemsö.
Utanför entrén till garaget Kv Hälsan 1, med Science Park i bakgrunden.

Arbetsmoment:

Det har utförts en upphandling kring utförandet av garagerenoveringen på Hälsan 1 under 2020, där renovering behöver utföras på bland annat brunnar, ytskikt golv, tak och pelare mm. Även kommer nytt dammbindande ytskikt på Plan -1 och nya linjemålningar utföras, målning av tak på båda planen, målning av pelare mm, vilket utförs efter renovering/lagning på respektive etapp.

Samtliga arbetsmoment är omfattande vilket medför att inga parkerade bilar kan finnas inom det berörda etappområdet. Även kommer vid vissa tillfällen vakter placeras i körfälten plan -2 under arbeten på plan -1, för att stoppa trafik under bilningsarbeten kring brunnar. Varje etappområde kommer att plastas in, information kring nästkommande etapp kommer i god tid innan att uppmarkeras med skyltar och markeringsband.

Även kommer varje trapphus, garagenedfart att markeras med information till Er med nedan information och förändringar.

Etapper:

Vald entreprenör har upprättat preliminär tidplan och etappindelning för minsta störning, samt för att på ett effektivt sätt kunna utföra samtliga arbetsmoment enligt upphandlingens föreskrifter.

Det är totalt 6st etappindelningar för de båda garageplanen inklusive upp- och nerfartsramperna.

Etapperna påbörjas på plan -2 nedre plan (etapp 4, 5 och 6) för att sedan fortsätta med plan -1 (etapp 1, 2 och 3 ) där ramperna utförs i etapp 1 under sommarperioden prel. Juli/Augusti.

Upp- och nerfart utförs i en fil eventuellt övervakat med stoppljus.

Start beräknas till 2 Februari 2020.

Tidsplan:

Garagerenoveringsinsatsen beräknas vara klar i slutet av Oktober 2020. Om renoveringen behöver hela det inplanerade tidsspannet beror helt och hållet på hur arbetet framskrider och vilka dolda fel som uppmärksammats under resans gång. Mer information kring tider och andra förändringar, kommer löpande att informeras ut till samtliga så snart som möjligt.

Alternativa parkeringsmöjligheter:

Under utfarandet av respektive etapp där ca 100 garageplatser berörs, kommer det att finnas parkeringsmöjligheter på uteparkeringen i mån av plats. Där finns idag ca 80 platser.

Denna utomhusparkering ägs av Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling som tillhandahåller denna möjlighet att nyttja ytan för tillfällig parkering, ingen garanti för att parkeringsytan kan användas under hela den planerade renoveringstiden.

Ny bom för in- och utkörning kommer att monteras med taggsystem för in- och utpassering för tillträde till uteparkeringen.

Till de berörda garageplatserna under gällande etapp, kommer taggar finnas för avhämtning i receptionen Science Park som är tidsbestämda för etappen, antalet platser är begränsat och det erbjuds till max 80 st, först till kvarn. Science Park reception är enbart behjälpliga med registrering av utlämnade taggar och har ingen annan roll, för frågor kontaktar ni respektive kontaktperson som ni har hyresavtal med, se punkt kontaktpersoner.

OBS! Taggar finns för avhämtning tidigast slutet av Januari 2020.

Det är ingen garanti att få en av dessa platser, detta är enbart en möjlighet för er att lösa er parkering under etappen. Nästa etapp får andra taggar som aktiveras för den tidperioden och de använda skall lämnas in till receptionen när etappen avslutats.

För de som inte får en plats på parkeringsytan eller för samtliga om projektet startar och parkeringsytan inte finns tillgänglig, medför att man själv ansvarar för annan parkeringsplats och dess kostnad.

Parkeringsytan är enbart som en möjlig alternativ parkeringslösning och en hjälp från Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB kostnadsfritt.

Vi har därför kontaktat Tekniska Kontoret Parkering som hänvisar till det nya P-huset i Idrottshuset.

Från Tekniska Kontoret Parkering (036-10 50 00) har vi fått till oss att om man är boende i Centrum kan man få boendeparkering som kostar 500kr/mån, för företag samt övriga kostar parkeringen enligt Jönköpings Kommuns taxa:

  • 5-dagars kort (Mån – Fre) 900kr/månad
  • 6-dagars kort (Mån- Lörd) 1050kr/månad
  • 7-dagars kort Mån-Sön) 1150kr/månad

De kommer ha en lista på er som kan lösa kort/biljetter enligt ovan hos sig med era garageplatser samt namn för att kunna vara behjälpliga.


Kontaktpersoner:

Riksbyggen:

Nicodemus Stiller
Direkt: 036-10 84 49
Mobil: 076-118 53 29
Mail: nicodemus.stiller@riksbyggen.se

Daniel Nylund
Direkt: : 036-10 84 05
Mobil: : 076-105 97 07
Mail daniel.nylund@riksbyggen.se


Tosito AB:

Malin Rosenberg
Mobil: 070-831 71 62
Mail: malin@tosito.se


Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB:

Nedo Sever
Mobil: 072-469 08 59
Mail: nedo.sever@jkpgfast.se


Jönköpings Kommun Tekniska kontoret:

Daniel Islann
Mobil: 036-10 60 30
Mail: daniel.islann@jonkoping.se


Hemsö Fastighets AB:

Daniel Mandel
Mobil: 031-730 54 04
Mail: daniel.mandel@hemso.se