! Information gällande parkeringsrenovering !


Utlämning av taggar och P-tillstånd för etapp 5 meddelas senast 2 veckor innan start.


Etapp 6 inleds på måndag den 3/2, glöm ej flytta er bil om denna etapp påverkar er.


Mer information gällande detta finns på startsidan under ''Aktuellt''