JKPG Fasts logotyp

Bygginformation- Science Park Towers

På den här sidan hittar du aktuell information kring det pågående bygget av Science Park Towers.

Vy på Science Park Tower från Barnarpsgatan-Gjuterigatan (illustrationsbild).

Preliminär tidsplan

 • Januari 2021: Etablering. ✓
 • Februari-mars 2021: Spontarbete. ✓
 • Mars-oktober 2021: Markarbeten. ✓
 • Oktober 2021- augusti 2022: Stomme/fasad. ✓
 • December 2021- november 2022: Tak, terrasser, murning, tätskikt. ✓
 • December 2021- mars 2023: Stomkomplettering, yttre mark. ✓
 • Maj 2023: Färdigställande och överlämning.
 • Juni 2023: Inflyttning.

2023-05-02

V.18 - Färdigställande av installationer, teknik, ytskikt och markarbete

Med enbart några veckor kvar tills de första hyresgästerna flyttar in så närmar sig projektets färdigställande och överlämning.

Just nu färdigställs de sista momenten, bland annat olika installationer, teknik, ytskikt och möblering. Arbete kvarstår på framförallt de gemensamma nedre våningsplanen i fastigheten.

Projektet ligger lite efter tidplan gällande entréplan, plan 1 och 2. Denna tid kommer dock jobbas ikapp och slutbesiktningar och överlämning förväntas hålla den satta tidsplanen.

Vid frågor om bygget eller projektet är ni välkomna att kontakta Magnus Olsson (VD JKPG Fast), magnus.olsson@jkpgfast.se, 036-10 21 28

Fasadbild på Science Park Towers sett från Barnarpsgatan med Folkhögskolan till höger.

2022-12-23

V.52 - Nedmontering av ställning, gipsning, installationsarbeten och utvändigt markarbete

Under vecka 1 kommer den utvändiga bygghissen och samtliga byggställningar att monteras ner. Den nya vägen Framgången mellan Science Park Towers och Science Park House börjar ta form. Markarbeten med bland annat plattläggning pågår. Detta är uppdelat i 2 etapper där man snart är färdig med den första etappen. Etapp 2 som avser den norra delen av Framgången ska påbörjas framåt februari.

Under v.6 påbörjas även markarbeten med plattläggning på den norra sidan av Science Park Towers där man sedan arbetar sig in mot innegården.

Invändigt arbetar man med ytskikten på kontorsplanen 4-15, bland annat med målning, undertak och mattläggning. Detta planeras vara klart för städning redan från och med v.5.

På entréplan upp till eventplanet på våning 2 pågår gipsning av väggar samt installationsarbeten.

Bygget fortlöper enligt tidsplan och de första hyresgästerna planeras flytta in i slutet av maj 2023.

Science Park Towers 2022-12-20 sett från Science Park House.
Inifrån en av kontorslokalerna. Arbete med ytskikt pågår. Utsikt över Jönköping.

2022-10-17

V.42 - Murning, invändig gipsning, ytskikt mm.

Det är full fart på bygget!

Många olika moment som pågår parallelt. Just nu sker murning av den västra fasaden och tätt därefter monteras plåtprofiler. Invändigt är man klar med all gipsning av väggar från plan 4 och uppåt. Målning har kommit upp tilll plan 6, undertak monteras på plan 5. Man är i slutskedet av slipningen av golven på entréplan, plan 1 och 2. Därefter sätter man upp gipsväggar även här.

Under nästa vecka påbörjar kommunen sitt arbete med den nya gatan "Framgången" som kommer gå mellan Science Park Towers och nuvarande Science Park House. Arbetet med denna kommer delas upp i 2 etapper, där arbetet med den södra delen kommer pågå fram till årsskiftet för att därefter gå vidare med den norra delen. Invändigt kommer man påbörja mattläggning från plan 4 och sedan arbeta sig uppåt.

Utsikt mot norr över Jönköpings och Vättern ut genom ett av fönstren på Science Park Towers.
Toppen av Science Park Towers framför den blåa himmeln.

2022-06-20

V.26 - Nedmontering av byggkran och tillfällig traffikstörning

Under vecka 25 kommer monteringen av fasadelementen att färdigställas. Därefter är det dags att montera ner den stora byggkranen.

Nedmonteringen kommer ske mellan 28 juni - 2 juli. Unden denna tid kommer vi behöva spärra av en del av Barnarpsgatan utanför bygget. Även om åtkomsten skall bibehållas så kommer det delvis begränsa framkomligheten till och från garaget vilket kan innebära viss väntetid. Detta gäller både Hälsans- och Högskolans garage. Vänligen ha detta i åtanke. Lastbilar kommer inte ha möjlighet att passera bygget via Barnarpsgatan medan arbetet pågår.

Se datum nedan:

 • Tisdag 28/6: En stor mobilkran, som används för att montera ner den stora byggkranen, monteras på Barnarpsgatan.
 • Onsdag 29/6 - fredag 1/7: Byggkranen monteras ner.
 • Lördag 2/7: Avetablering av mobilkran

Bygget flyter på enligt tidsplan och vi kommer ha tätt hus innan semestern. Utvändig murning mellan glaspartierna på de nedre våningsplanen har påbörjats. Under vecka 26 påbörjas även gjutning av golv på plan 10-12 samt invändigt målningsarbete.

Science Park Towers sett från Gjuterigatan.

Byggarbetsplatsen 2022-06-15.

Vy över Science Park Towers och staden i bakgrunden sett från hus 13 på Science Park House.

Byggarbetsplatsen 2022-06-15.

2022-04-27

V.17 - Installationsarbeten och färdigställande av stommen

Med enbart 3 våningar kvar så är stommen snart färdigmonterad.

Arbete med rördragning samt installation av sprinkler och elstegar pågår just nu på våning 8 och 9. Vecka 20 skall murning mellan fasadens glaspartier påbörjas, med en våning i taget.

Just nu är det cirka 40 man på byggarbetsplatsen. Efter semestertid räknar man att gå upp på högvarv med cirka 80 man på plats. På grund av rådande osäkerheter på marknaden så har vissa åtgärder tagits för att minska riskerna för projektet. Man har t.ex. noga planerat inköp av material, i vissa fall har man tidigarelagt beställningar som sedan lagerhållts innan montering. Projektet har på så sätt kunna hålla nere den negativa effekten som materialbrist, längre leveranstider, och ökade oljepriser mm. annars hade kunnat innebära.

Golvet på plan 0-2 skall gjutas innan semester 2022.

Tidsplanen följs och vecka 36 förväntas fasaden vara färdigmonterad.

Del av Science Park Towers och utsikten norr ut mot Vättern sett från plan 10.

Byggarbetsplatsen 2022-04-26 (Plan 10).

Detaljbild på fasaden mot Barnarpsgatan med de färdigmonterade glaspartierna.

Byggarbetsplatsen 2022-04-26 (Fasad mot Barnarpsgatan).

2022-02-18

V.7 - Montering av betongstomme

Montering av stommen fortsätter. På entreplan har arbetet med uppbyggnad av lättvägar samt montering av stora ventilationskanaler påbörjats. Nu under vecka 7 gjuter man det sista på plan 4 och från och med nästa vecka kommer stommen byggas upp ca 1 plan per vecka. I början av maj planeras stommen vara klar hela vägen upp till plan 15.

Under vecka 8 påbörjas även fasadarbete på lågdelens östra sida. Arbetet kommer därefter att fortsätta på fasadens södra del och sedan västra delen upp till denna huskropps översta våning, plan 4.

Inom några veckor kommer bygget bemannas upp med yrkesarbetare inom trä, el, VS och ventilation. Detta kommer innebära ännu mer aktivitet på byggarbetsplatsen.

Fastigheten sett från markplan utanför Science Park House nuvarande huvudentré. Betongstommen är på plats och man börjar se fasaden ska se ut hur de stora fönsterpartierna.

Byggarbetsplatsen 2022-02-22.

Byggarbetsplatsen där stommen monteras och är uppe på våning 4, sett från Science Park House.

Byggarbetsplatsen 2022-02-18.

2021-11-03

V.44 - Gjutning av bjälklag och väggar

Tidsplanen följs och just nu håller man på att gjuta bjälklaget på entréplan samt de platsgjutna väggarna runt trapphus och hissar. Inom de närmaste veckorna kommer det monteras mycket pelare och balkar.

Under vecka 45 kommer Prefab-väggar till trapphuset samt bjälklag till den norra delen.

Nu börjar snart fastigheten växa på höjden, så håll koll. Det kommer att gå undan!

Byggarbetsplatsen 2021-11-24 sett från nuvarande huvudentrén till Science Park Towers.

Byggarbetsplatsen 2021-11-24.

2021-09-16

V.38 - Montering av stomkran

Den 22-24 sepember kommer den stora stomkranen att monteras. Vi kommer då behöva spärra av av del av Barnarpsgatan utanför bygget. Även om åtkomsten skall bibehållas så kommer det delvis begränsa framkomligheten till och från garaget vilket kan innebära viss väntetid. Lastbilar kommer inte ha möjlighet att passera medan arbetet pågår.

Vänligen ha detta i åtanke och tack för er förståelse!

Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park House huvudentré.

Byggarbetsplatsen 2021-09-01.

2021-09-03

V.36-39 - Grävarbete

På uppdrag av kommunen skall markföretaget Topiro lägga ledningar till den nya lokalgatan Framgången mellan Science Park House och Science Park Towers. Gjuterigatan kommer vara fortsatt avstängd för biltrafik under denna tid då det ska förberedas för ledningar och avlopp till Science Park Towers. Vänligen välj en annan väg via Barnarpsgatan för att ta dig till och från garaget.

Byggarbetsplatsen sett från huvudentrén på Science Park House. En stor grävskopa står på platsen, med högskolan i bakgrunden.

Byggarbetsplatsen 2021.09.01.

2021-08-24

V.34-35

Under vecka 34-35 utför kommunens Vatten- och avloppsavdelning arbeten längs med Gjuterigatan. Ledningar ska läggas om och gatan har under tiden som detta arbete pågår stängts av för biltraffik.

Entré D ut mot innergården är avstängd då en ny nätstation ska installeras.

På byggarbetsplatsen pågår just nu gjutning av den norra huskroppen.

Vi hoppas att du haft en härlig semester och ser fram emot en händelserik höst!

Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park. Markarbete samt gjutning pågår.

Byggarbetsplatsen 2021-08-24.

2021-07-07

V.28-31 - Semester

Under vecka 28-31 kommer bygget att hålla stängt. Efter semestern fortsätter mark- och betongarbeten samt de förberedande arbetena för byggnadens första våningsplan.

Vi önskar er en härlig sommar!

Dekorationsbild föreställande rosa äppelblommor och där man ser den blåa himlen mellan trädkronans grenar.
Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park House. Bottenplattan är färdiggjuten och byggarbetare är på plats.

Byggarbetsplatsen 2021-07-08.

2021-06-07

V.24 - Gjutning av bottenplatta

Nu färdigställs snart armeringsarbetet som pågått under de senaste veckorna.

På måndag 14/6 och onsdag 16/6 kommer bottenplattan att gjutas. Arbetet kommer att ske mellan klockan 06:00 - 00:00 båda dagarna. (Observera ny tid).

Det kommer att stå två stycken betongpumpar på arbetsplatsen och många betongbilar kommer för att leverera betong. Man räknar med cirka 8 bilar/timme. Detta kan försvåra framkomligheten till och från garaget vilket kan innebära viss väntetid. Gång- och cykelväg mellan byggarbetsplatsen och högskolan (Barnarpsgatan) kommer att vara avständ. Följ hänvisningar.

Vänligen ha detta i åtanke och tack för er förståelse!

Fun facts

På grund av närliggande fastigheter har man valt att inte använda sig utav pålning. För att hålla upp den 15 våningar höga byggnaden behövs därför istället en rejäl bottenplatta. Bottenplattan kommer bestå av cirka
1 670 kubikmeter betong, vilket motsvarar innehållet i 11 133 normalstora badkar. Betongen kommer att levereras till platsen med hjälp av cirka 240 stycken betongbilar.

Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park House. Betongpumparna är på plats och man har påbörjat gjutning av bottenplattan.

Byggarbetsplatsen 2021-06-14.

Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park House. Byggarbetare slutför det sista armeringsarbetet, med högskolan och Riksbyggens bostäder i bakgrunden.

Byggarbetsplatsen 2021-05-25.

2021-05-10

V.19 - Armeringsarbetet fortsätter

De senaste veckorna har man förberett bland annat hiss- och pumpgropar, armerat och förberett för gjutning av bottenplattan. Armringsarbetet fortsätter och kommer pågå fram till vecka 24.

Därefter planerar man att gjuta bottenplattan någon gång under vecka 24. Detta kommer innebära ökad byggtraffik under de cirka 2 dygn som gjutningen pågår, troligtvis även under nattetid. Vi återkommer med mer information kring detta när det närmar sig.

Vad är armering?

Armering består av järnstänger- och/eller nät som används för att öka hållbarheten i bland annat betong. Genom att fördela belastningen mellan byggnadens olika delar så förhindrar man att sprickbildning uppstår. (Se bilder nedan).

Fun facts

Armeringen i bottenplattan under Science Park Towers kommer bestå av över 200 000 kg armeringjärn. Det motsvarar ungefär vikten på världens största blåval, eller en 185 kvadratmeter stor villa.

Bildkollage. Bild 1: Byggarbetsplatsen nere i gropen, en byggarbetare bär på armeringsjärn. Bild 2: Byggarbetsplatsen sett från Hus 01.

Byggarbetsplatsen 2021-05-06.

2021-03-30

V.13 - Formning, armering och gjutning

Först och främst vill vi passa på att tacka för er förståelse då det under perioder varit en viss ökad bullernivå från byggarbetsplatsen och framkomligheten varit delvis begränsad. Så tack!

Allting går enligt tidplan. Spontarbetet är avslutat och markarbetena fortsätter framåt.

Inom de kommande veckorna sker formning, armering samt gjutning av pump- och hissgropar. Totalt är det 2 stycken pumpgropar och 5 stycken hissar. Man kommer också armera och gjuta på fundamentet till den stora byggkranen som kommer senare i höst (stålfundamentet som syns mitt i bilden nedan).

Fun facts

För att få en bra grund att bygga på så har man grävt ur en grop som är cirka 5 meter under färdig marknivå. Detta innebär att man behövt göra sig av med enorma mängder jordmassor.

Totalt har cirka 700 stycken byggtransporter forslat bort 8 000 kubrikmeter sand. Det motsvarar ungefär
8 miljoner liter sand!

Byggarbetsplatsen sett från våning 5 i nuvarande fastigheten Science Park House.

Byggarbetsplatsen 2021-03-26.

2021-02-22

V.8 - Schaktningsabeten påbörjas

Under vecka 7 påbörjades schaktningsarbetet. Man ska schakta ner till grundplattans underkant vilket kommer vara cirka 5 meter under färdig marknivå. Detta planeras pågå cirka 2,5 vecka och därefter påbörjas detaljschaktning där man bland annat gräver ut för hiss och pumpgropar, ledningsdragning med mera.

Schaktningsarbetet kommer till och från att innebära en ökad bullernivå samt ökad byggtrafik på grund av bortforsling av jordmassor med mera. Alla byggtransporter kommer att gå ut mot Gjuterigatan. Trafik till och från garaget-, högskolan samt bostadsrättsföreningen kommer att vara öppen som vanligt.

Spontarbete avslutat

Stålplåtarna är nu på plats i marken. Parallellt med schaktningsarbetet ska smeder placera och svetsa fast balkar på plåtens överkant. Detta arbete beräknas ta ungefär 2 veckor.

Vad är schaktning?

Schaktning är en typ av markarbete som gör marken jämn och plan. Oavsett vad man ska bygga så är det viktigt att det finns en jämn, fin, och hård yta att bygga på. Kortfattat kan man säga att tunga maskiner används för att gräva ur -och jämna till marken inför grundläggning.

Huvudentrén Science Park Jönköping.

2021-01-25

V.5 - Spontarbeten påbörjas

Under vecka 5 kommer Jönköpings Energi att gräva för fjärrvärme- och kyla på Gjuterigatan mellan Trädgårdsgatan och Barnarpsgatan. Arbetet med detta planeras ta ca 4 veckor.

Packningsarbeten är igång och under vecka 5 påbörjas även spontarbetet. Det kommer att spontas mot Barnarpsgatan, garagenedfarten samt mot Folkhögskolan. För att minimera bullernivån kommer det att hängas en bullerskärm på spontningsutrustningen. Även om vi försöker att hålla nere bullernivån från byggarbetsplatsen till den lägsta möjliga, så kommer detta innebära en ökad bullernivå under cirka en månads tid. Självklart följer vi även de riktvärden som finns för buller från byggarbetsplats.

Tider för spontning:
Måndag-torsdag: 07:00-18:00.
Fredag: kortare tid.
Lördag-söndag: inga arbeten.

Tack för er förståelse!

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Magnus Olsson (VD JKPG Fast), 036-10 21 28, magnus.olsson@jkpgfast.se


Vad är spontning?

Spontning fungerar som ett stöd som förhindrar att jordmassor rör sig. I detta fall handlar det om stålplåtar som slås ner i marken.Genom att stabilisera närliggande mark minimerar man bland annat rasrisken på byggarbetsplatsen och man kan säkert genomföra markarbetet.

Byggarbetsplatsen med byggmaskiner som påbörjat markarbetet för Science Park Towers.

Byggarbetsplatsen 2021-01-22.

V.3 - Första spadtaget

14/1 2021 togs det första spadtaget för Science Park Towers, och byggnationen är nu äntligen igång!

Länk:

Se sändningen om det digitala spadtaget på fcproduction.se Länk till annan webbplats.

Drönarbild över den kommande fastigheten Science Park Towers.