Bygginformation- Science Park Towers

På den här sidan hittar du aktuell information kring det pågående bygget av Science Park Towers.

Vy på Science Park Tower från Barnarpsgatan-Gjuterigatan (illustrationsbild).

Preliminär tidsplan

  • Januari 2021: Etablering. ✓
  • Februari-mars 2021: Spontarbete. ✓
  • Mars-oktober 2021: Markarbeten. ✓
  • Oktober 2021- augusti 2022: Stomme/fasad.
  • December 2021- november 2022: Tak, terrasser, murning, tätskikt.
  • December 2021- mars 2023: Stomkomplettering, yttre mark.
  • Januari-maj 2023: Överlämning.
  • Juni 2023: Inflyttning.

2021-11-03

V.44 - Gjutning av bjälklag och väggar

Tidsplanen följs och just nu håller man på att gjuta bjälklaget på entréplan samt de platsgjutna väggarna runt trapphus och hissar. Inom de närmaste veckorna kommer det monteras mycket pelare och balkar.

Under vecka 45 kommer Prefab-väggar till trapphuset samt bjälklag till den norra delen.

Nu börjar snart fastigheten växa på höjden, så håll koll. Det kommer att gå undan!

Vid frågor om bygget eller projektet är ni välkomna att kontakta Magnus Olsson (VD JKPG Fast), magnus.olsson@jkpgfast.se, 036-10 21 28

Byggarbetsplatsen 2021-11-24 sett från nuvarande huvudentrén till Science Park Towers.

Byggarbetsplatsen 2021-11-24.

2021-09-16

V.38 - Montering av stomkran

Den 22-24 sepember kommer den stora stomkranen att monteras. Vi kommer då behöva spärra av av del av Barnarpsgatan utanför bygget. Även om åtkomsten skall bibehållas så kommer det delvis begränsa framkomligheten till och från garaget vilket kan innebära viss väntetid. Lastbilar kommer inte ha möjlighet att passera medan arbetet pågår.

Vänligen ha detta i åtanke och tack för er förståelse!

Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park House huvudentré.

Byggarbetsplatsen 2021-09-01.

2021-09-03

V.36-39 - Grävarbete

På uppdrag av kommunen skall markföretaget Topiro lägga ledningar till den nya lokalgatan Framgången mellan Science Park House och Science Park Towers. Gjuterigatan kommer vara fortsatt avstängd för biltrafik under denna tid då det ska förberedas för ledningar och avlopp till Science Park Towers. Vänligen välj en annan väg via Barnarpsgatan för att ta dig till och från garaget.

Byggarbetsplatsen sett från huvudentrén på Science Park House. En stor grävskopa står på platsen, med högskolan i bakgrunden.

Byggarbetsplatsen 2021.09.01.

2021-08-24

V.34-35

Under vecka 34-35 utför kommunens Vatten- och avloppsavdelning arbeten längs med Gjuterigatan. Ledningar ska läggas om och gatan har under tiden som detta arbete pågår stängts av för biltraffik.

Entré D ut mot innergården är avstängd då en ny nätstation ska installeras.

På byggarbetsplatsen pågår just nu gjutning av den norra huskroppen.

Vi hoppas att du haft en härlig semester och ser fram emot en händelserik höst!

Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park. Markarbete samt gjutning pågår.

Byggarbetsplatsen 2021-08-24.

2021-07-07

V.28-31 - Semester

Under vecka 28-31 kommer bygget att hålla stängt. Efter semestern fortsätter mark- och betongarbeten samt de förberedande arbetena för byggnadens första våningsplan.

Vi önskar er en härlig sommar!

Dekorationsbild föreställande rosa äppelblommor och där man ser den blåa himlen mellan trädkronans grenar.
Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park House. Bottenplattan är färdiggjuten och byggarbetare är på plats.

Byggarbetsplatsen 2021-07-08.

2021-06-07

V.24 - Gjutning av bottenplatta

Nu färdigställs snart armeringsarbetet som pågått under de senaste veckorna.

På måndag 14/6 och onsdag 16/6 kommer bottenplattan att gjutas. Arbetet kommer att ske mellan klockan 06:00 - 00:00 båda dagarna. (Observera ny tid).

Det kommer att stå två stycken betongpumpar på arbetsplatsen och många betongbilar kommer för att leverera betong. Man räknar med cirka 8 bilar/timme. Detta kan försvåra framkomligheten till och från garaget vilket kan innebära viss väntetid. Gång- och cykelväg mellan byggarbetsplatsen och högskolan (Barnarpsgatan) kommer att vara avständ. Följ hänvisningar.

Vänligen ha detta i åtanke och tack för er förståelse!

Fun facts

På grund av närliggande fastigheter har man valt att inte använda sig utav pålning. För att hålla upp den 15 våningar höga byggnaden behövs därför istället en rejäl bottenplatta. Bottenplattan kommer bestå av cirka
1 670 kubikmeter betong, vilket motsvarar innehållet i 11 133 normalstora badkar. Betongen kommer att levereras till platsen med hjälp av cirka 240 stycken betongbilar.

Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park House. Betongpumparna är på plats och man har påbörjat gjutning av bottenplattan.

Byggarbetsplatsen 2021-06-14.

Byggarbetsplatsen sett från nuvarande Science Park House. Byggarbetare slutför det sista armeringsarbetet, med högskolan och Riksbyggens bostäder i bakgrunden.

Byggarbetsplatsen 2021-05-25.

2021-05-10

V.19 - Armeringsarbetet fortsätter

De senaste veckorna har man förberett bland annat hiss- och pumpgropar, armerat och förberett för gjutning av bottenplattan. Armringsarbetet fortsätter och kommer pågå fram till vecka 24.

Därefter planerar man att gjuta bottenplattan någon gång under vecka 24. Detta kommer innebära ökad byggtraffik under de cirka 2 dygn som gjutningen pågår, troligtvis även under nattetid. Vi återkommer med mer information kring detta när det närmar sig.

Vad är armering?

Armering består av järnstänger- och/eller nät som används för att öka hållbarheten i bland annat betong. Genom att fördela belastningen mellan byggnadens olika delar så förhindrar man att sprickbildning uppstår. (Se bilder nedan).

Fun facts

Armeringen i bottenplattan under Science Park Towers kommer bestå av över 200 000 kg armeringjärn. Det motsvarar ungefär vikten på världens största blåval, eller en 185 kvadratmeter stor villa.

Bildkollage. Bild 1: Byggarbetsplatsen nere i gropen, en byggarbetare bär på armeringsjärn. Bild 2: Byggarbetsplatsen sett från Hus 01.

Byggarbetsplatsen 2021-05-06.

2021-03-30

V.13 - Formning, armering och gjutning

Först och främst vill vi passa på att tacka för er förståelse då det under perioder varit en viss ökad bullernivå från byggarbetsplatsen och framkomligheten varit delvis begränsad. Så tack!

Allting går enligt tidplan. Spontarbetet är avslutat och markarbetena fortsätter framåt.

Inom de kommande veckorna sker formning, armering samt gjutning av pump- och hissgropar. Totalt är det 2 stycken pumpgropar och 5 stycken hissar. Man kommer också armera och gjuta på fundamentet till den stora byggkranen som kommer senare i höst (stålfundamentet som syns mitt i bilden nedan).

Fun facts

För att få en bra grund att bygga på så har man grävt ur en grop som är cirka 5 meter under färdig marknivå. Detta innebär att man behövt göra sig av med enorma mängder jordmassor.

Totalt har cirka 700 stycken byggtransporter forslat bort 8 000 kubrikmeter sand. Det motsvarar ungefär
8 miljoner liter sand!

Byggarbetsplatsen sett från våning 5 i nuvarande fastigheten Science Park House.

Byggarbetsplatsen 2021-03-26.

2021-02-22

V.8 - Schaktningsabeten påbörjas

Under vecka 7 påbörjades schaktningsarbetet. Man ska schakta ner till grundplattans underkant vilket kommer vara cirka 5 meter under färdig marknivå. Detta planeras pågå cirka 2,5 vecka och därefter påbörjas detaljschaktning där man bland annat gräver ut för hiss och pumpgropar, ledningsdragning med mera.

Schaktningsarbetet kommer till och från att innebära en ökad bullernivå samt ökad byggtrafik på grund av bortforsling av jordmassor med mera. Alla byggtransporter kommer att gå ut mot Gjuterigatan. Trafik till och från garaget-, högskolan samt bostadsrättsföreningen kommer att vara öppen som vanligt.

Spontarbete avslutat

Stålplåtarna är nu på plats i marken. Parallellt med schaktningsarbetet ska smeder placera och svetsa fast balkar på plåtens överkant. Detta arbete beräknas ta ungefär 2 veckor.

Vad är schaktning?

Schaktning är en typ av markarbete som gör marken jämn och plan. Oavsett vad man ska bygga så är det viktigt att det finns en jämn, fin, och hård yta att bygga på. Kortfattat kan man säga att tunga maskiner används för att gräva ur -och jämna till marken inför grundläggning.

Huvudentrén Science Park Jönköping.

2021-01-25

V.5 - Spontarbeten påbörjas

Under vecka 5 kommer Jönköpings Energi att gräva för fjärrvärme- och kyla på Gjuterigatan mellan Trädgårdsgatan och Barnarpsgatan. Arbetet med detta planeras ta ca 4 veckor.

Packningsarbeten är igång och under vecka 5 påbörjas även spontarbetet. Det kommer att spontas mot Barnarpsgatan, garagenedfarten samt mot Folkhögskolan. För att minimera bullernivån kommer det att hängas en bullerskärm på spontningsutrustningen. Även om vi försöker att hålla nere bullernivån från byggarbetsplatsen till den lägsta möjliga, så kommer detta innebära en ökad bullernivå under cirka en månads tid. Självklart följer vi även de riktvärden som finns för buller från byggarbetsplats.

Tider för spontning:
Måndag-torsdag: 07:00-18:00.
Fredag: kortare tid.
Lördag-söndag: inga arbeten.

Tack för er förståelse!

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Magnus Olsson (VD JKPG Fast), 036-10 21 28, magnus.olsson@jkpgfast.se


Vad är spontning?

Spontning fungerar som ett stöd som förhindrar att jordmassor rör sig. I detta fall handlar det om stålplåtar som slås ner i marken.Genom att stabilisera närliggande mark minimerar man bland annat rasrisken på byggarbetsplatsen och man kan säkert genomföra markarbetet.

Byggarbetsplatsen med byggmaskiner som påbörjat markarbetet för Science Park Towers.

Byggarbetsplatsen 2021-01-22.

V.3 - Första spadtaget

14/1 2021 togs det första spadtaget för Science Park Towers, och byggnationen är nu äntligen igång!

Länk:

Se sändningen om det digitala spadtaget på fcproduction.se Länk till annan webbplats.

Drönarbild över den kommande fastigheten Science Park Towers.