Garagerenovering- Kv Hälsan 1.

På den här sidan hittar du aktuell information kring den pågående garagerenoveringen av
Kv Hälsan 1.
I dagsläget ligger arbetet med renoveringen ca 1 vecka efter den preliminära tidsplanen. Uppdateringar av tider sker löpande.

Information kring Etapp 1

Taggar och parkeringstillstånd till etapp 1 och den tillfälliga evakueringsparkeringen finns för avhämtning i receptionen på Science Park fr.o.m. torsdag 2020-06-18 klockan 08:00.

Följande garageplatser påverkas av etapp 1 av garagerenoveringen: 109-112, 249-262, 272-273, 338, 375-402, 521-527.

Information kring Etapp 2

Länsstyrelsens arbete med de arkeologiska undersökningarna infor det kommande bygget av Science Towers har blivit framflyttat tre veckor, och planeras nu dra igång 2020-09-14. Detta innebär att de hyresgäster vars parkeringsplatser påverkas av etapp 2 av garagerenoveringen kommer kunna parkera på den tillfälliga evakueringsparkeringen fram tom vecka 37.

Mer information om etapp 2 kommer inom kort.