JKPG Fasts logotyp

Lediga lokaler & p-platserer

Se menyn för lediga lokaler & p-platser för respektive fastighet.

Collage föreställande Science Parks entrébyggnad, garagehuset på Science Park, samt en av fastigheterna på Industribyn Ljungarum.