Miljöarbete

På den här sidan kan du läsa om hur JKPG Fast arbetar med miljöfrågor.

Miljöpolicy

JKPG Fast tre värdeord är omtanke, initiativ och långsiktighet. Vi eftersträvar att vara en långsiktigt hållbar fastighetsägare, genom att bland annat använda resurser så som energi och vatten så effektivt som möjligt. Detta styrs genom tydliga energimål och processer för att minska den totala energiförbrukningen i fastigheterna, förbättra- och förenkla avfallsåtervinningsmöjligheterna både för anställda och hyresgäster, samt genom driftsoptimering och ny energieffektiv teknik. Utöver detta följer vi givetvis relevant lagstiftning.

Miljöarbetet ska vara en självklar och integrerad del av det dagliga arbetet och i hela vår verksamhet. Det ska även präglas av ett långsiktighets- och helhetsperspektiv där vi till största möjliga mån tar hänsyn till de olika miljökonsekvenser ett beslut medför. Detta är av särkild vikt vid renovering, förvärv, och nyggnation av fastigheter. JKPG Fast utbildar och uppmuntrar varje medarbetare till att bli mer miljömedvetna samt medvetna om sitt eget miljöansvar. Tillsammans bidrar vi till en fortsatt utveckling av miljöfrågorna samt till att uppnå de gemensamma miljömålen!


Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas

JKPG Fast är sedan augusti 2020 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Vad menas med miljödiplomering?

Miljödiplomeringen är ett miljöledningssystem som hjälper företag att skapa rutiner, processer, och få struktur på sitt miljöarbete. Miljödiplomeringen är kvalitetssäkrad och godkänd av Svensk Miljöbas, som är en nationell miljöledningsstandard.

Logotyp Miljödiplom Svensk Miljöbas.