Organisation

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB är moderbolag i fastighetskoncernen och är kommunägt till 100%. 

Bolagsordning - Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB.PDF

Styrelse - JKPG FAST

(Sorterat efter mandat)

  1. Baris Belge, Ordförande (S)
  2. Harriet Roosquist, Ledamot (S)
  3. Alf Gustafsson, Ledamot (S)
  4. Annica Lind Nordberg, 1:e vice ordförande (L)
  5. Mats Grennborg, Ledamot (KD)
  6. Per Skrealid, 2:e vice ordförande (M)
  7. Göran Malm, Ledamot (SD)

Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB ägs till 100% av Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB.

Bolagsordning - Jönköpings kommuns Förvaltnings AB.PDF