Organisation

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB är moderbolag i fastighetskoncernen och är kommunägt till 100%. 

Bolagsordning - Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB.PDF

Styrelse - Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB.länk till annan webbplats

Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB ägs till 100% av Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB.

Bolagsordning - Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB.PDF