Organisation

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB är moderbolag i fastighetskoncernen och är kommunägt till 100%. 

Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB ägs till 100% av Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB.