Organisation

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling är moderbolag i fastighetskoncernen och är kommunägt till 100%. 

Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ägs till 100% av Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB.