Tillgänglighetsredogörelse för jkpgfast.se

JKPG Fast står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur tillgänglig jkpgfast.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det gäller framförallt:

 • Länkade dokument (PDF & bilder).
  Kommer att åtgärdas efter semestern-2020.

 • Länkade logotyperna för Facebook och Instagram i sidhuvudet saknar alt-text. Länkade logotypen JKPG Fast har felaktig alt-text.
  Kan endast åtgärdas av utvecklare med andra behörigheter. Tjänsten kommer därför beställas av extern part under hösten- 2020.

 • Videon på startsidan.
  Kommer inom kort att ersättas med bild.

 • Kontaktformulär har eventuellt brister i felmeddelandena och mottagningsbekräftelse i användandet av vissa hjälpmedel. Tidigare brister i funktioner så som ”autocomplete”, markeringar kring obligatoriska fält, förklaring av de olika fälten, och mottagningsbekräftelse av meddelande är nu åtgärdade.
  Återstående brister kontrolleras under hösten 2020.

 • Nyhetslistan under aktuellt saknar korrekta underrubriker.
  Åtgärdas efter semestern-2020.

 • Brister i kodning (HTML- & WAI-ARIA) av sidans olika delar. Huvudinnehåll på sidorna är åtgärdade och markerade som sådana. Menyerna, knapparna och informationen överst/längst ner på sidan är inte det. Behörighet saknas.
  Tjänsten beställs av extern utvecklare/programmerare hösten 2020.

 • Brister i kontrast mellan färg och bakgrund i meny samt knappar. Färg på de olika länkarna som finns på hemsidan är åtgärdade till sammanhängande och godkänd färgkontrast.
  Meny och knappar åtgärdas under hösten 2020.

 • Mobilmenyns möjlighet att navigera med tangentbord.
  Tjänst beställs av utvecklare/programmerare.

 • Brister i navigation/möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. ARIA-attribut är tillagt på sidornas huvudinnehåll. Däremot saknas liknande kodning i menyerna, knappar och symboler överst/längst ner på sidan.
  Pågående arbete efter semestern 2020.

 • Rubriker och etiketter kan göras mer beskrivande för enklare navigering.

Kontakta oss om du upplever hinder.

Kontakta oss gärna om du på grund av ovanstående, eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen så fort som möjligt och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta JKPG Fast/Tina Myrén på:

Kontakta tillskyddsmyndigheten.

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Länk till DIGGs hemsida för anmälan av bristande tillgänglighet.

Anmälan bristande tillgänglighet - DIGGlänk till annan webbplats

Denna redogörelse uppdaterades senast: 2020-07-23.