Ätteläggen

Fastigheten Ätteläggen 2 består av två lagerbyggnader på 388 respektive 300 kvm, samt en kontorsbyggnad med tillhörande lagerdel om 406 kvm. Ytorna är fördelade mellan två hyresgäster.

Fastigheterna på Ätteläggen 2 sett från gatan.