Parkeringshus

JKPG Fast äger fem stycken parkeringshus med totalt ca 1 895 parkeringsplatser.