Parkeringshus

JKPG Fast äger fem stycken parkeringshus med totalt ca 1895 parkeringsplatser.