Aktuellt


 • Bygginformation - Gjutning av bottenplattan


  På måndag 14/6 och onsdag 16/6 kommer Science Park Towers bottenplatta att gjutas. Arbetet sker mellan kl. 06:00 och 00:00 båda dagarna.
  Byggarbetsplatsen sett från hus 01, "Folkhögskolan", med Science Park House i bakgrunden.
  Under vecka 24 gjuts Science Park Towers bottenplatta. Det kommer att stå två stycken betongpumpar på arbetsplatsen och man räknar med cirka 8 betongbilar/timme som kommer för att leverera betong. Det...
  Läs mer...

 • -"Ett attraktivt, ljust, tryggt och hållbart p-hus"
  Nedo Sever och Rickard Wackt står vid rampen som kommer leda upp till parkeringshuset.
  I en artikel som Gärahovs Bygg har skrivit om kvarter 4, Övertaget, berättar Nedo Sever, verksamhetsutvecklare på JKPG Fast, om tankarna kring det nya parkeringshuset i Skeppsbron.
  Om några år ska Jönköping kommun ha vuxit till 140 000 invånare. Ett område som just nu genomgår stora förändringar är området Skeppsbron i Södra Munk...
  Läs mer

 • Körfält för biltrafik stängs av i Skeppsbron
  Kartbild över hur gång- och cykeltrafik kan ta sig fram i området och hur biltrafik dras om. Flygbild över området med kvarter, vägar och busshållplats finns utmarkerat.
  På tisdag den 1/6 kommer ett av körfälten i norrgående riktigt på Jordbrovägen att behöva stängas av. Avstängningen beror på fasadarbeten i kvarter 4 som kommer ske i närheten av den befintliga gång- och cykelvägen. Av säkerhetsskkäl behöver därför området precis utanför byggarbetsplatsen stängas av.
  Det händer mycket på Skeppsbron nu. I kvarter 4 pågår byggnationen för fullt, och inom kort fortsätter stom- och fasadarbetet på kvarterets västra del...
  Läs mer

 • Det nya kvarteret i Skeppsbron fortsätter att växa fram
  Byggarbetsplatsen i kvarter 4 Övertaget på Skeppsbron i Södra Munksjön sett från korsningen Jordbrovägen-Oskarshallsgatan.
  I Skeppsbron bygger JKPG Fast tillsammans med Lidl och Jönköpings kommun kvarter 4 - Övertaget. Nedan är en kort uppdatering kring vart vi är i projektet.
  Under vecka 20 besökte några av oss som är inblandade i projektet, byggarbetsplatsen för en rundvandring.Projektet fortskrider enligt tidplan. Nedan ä...
  Läs mer

 • Sveriges första muralmålning på Science Park i Jönköping
  Muralmålningen som målats på Science Parks byggnad. En blå målning med en kille som ler, en gul blomma, posterlappar mm.
  På onsdag 12/5 påbörjades arbetet med en storskalig väggmålning utanför entré A på Science Park - med hjälp av robotteknik. Projektet är det första i Sverige som görs med den här typen av teknologi.
  JKPG Fast har gett AndMurals AB i uppdrag att måla den stora utomhusväggmålningen på den ena väggen av Science Park i Jönköping. AndMurals är en inter...
  Läs mer

 • Första hyresgästen till Science Park Towers!
  Gustav Österström (VD Science Park), Magnus Olsson (VD JKPG Fast) och Dan Friberg (VD Infobric) gör en fist bump med varandra i vad som snart kommer att vara Science Park Towers.
  Tisdagen den 27 april skrev JKPG Fast avtal med Infobric. Det står nu klart att företaget flyttar in i Science Park Towers.
  I veckan stod det klart att Infobric blir den första hyresgästen som signerar avtal med JKPG Fast och de är därmed klara för Science Park Towers. Info...
  Läs mer