JKPG Fasts logotyp

Omtanke, initiativ och långsiktighet

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB äger, förvaltar, utvecklar och nyproducerar fastigheter. Vårt uppdrag är att vara en innovativ, hållbar och engagerad hyresvärd, alltid med kunden i fokus.

Fastighetsägande och förvaltande med hög servicenivå och med personligt bemötande. Våra värdeord Omtanke, initiativ och långsiktig ska genomsyra hela processen från start till mål.

Aktuellt