Miljö & hållbarhet

På den här sidan kan du kortfattat läsa om hur JKPG Fast arbetar med hållbarhetsfrågor.

Närbild på solceller.

Miljöpolicy

JKPG Fast tre värdeord är omtanke, initiativ och långsiktighet. Vi eftersträvar att vara en långsiktigt hållbar fastighetsägare, genom att bland annat använda resurser så som energi och vatten så effektivt som möjligt. Detta styrs genom tydliga energimål och processer för att minska den totala energiförbrukningen i fastigheterna, förbättra- och förenkla avfallsåtervinningsmöjligheterna både för anställda och hyresgäster, samt genom driftsoptimering och ny energieffektiv teknik. Utöver detta följer vi givetvis relevant lagstiftning.

Miljöarbetet ska vara en självklar och integrerad del av det dagliga arbetet och i hela vår verksamhet. Det ska även präglas av ett långsiktighets- och helhetsperspektiv där vi till största möjliga mån tar hänsyn till de olika miljökonsekvenser ett beslut medför. Detta är av särkild vikt vid renovering, förvärv, och nyggnation av fastigheter. JKPG Fast utbildar och uppmuntrar varje medarbetare till att bli mer miljömedvetna samt medvetna om sitt eget miljöansvar. Tillsammans bidrar vi till en fortsatt utveckling av miljöfrågorna samt till att uppnå de gemensamma miljömålen!

Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas

JKPG Fast har ett miljöledningssystem i enlighet med krafen i Svensk Miljöbas och är sedan augusti 2020 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Vad menas med miljödiplomering?

Miljödiplomeringen är ett miljöledningssystem som hjälper företag att skapa rutiner, processer, och få struktur på sitt miljöarbete. Miljödiplomeringen är kvalitetssäkrad och godkänd av Svensk Miljöbas, som är en nationell miljöledningsstandard.

Logotyp Svensk Miljöbas.

Hållbarhet i verksamheten

JKPG Fast arbetar ständigt för att effektivisera vår verksamhet och våra fastigheter. Detta görs på många olika sätt. Bland annat genom att vi:

  • Har tydliga energimål som följs upp
  • Ställer krav på våra samarbetspartners, leverantörer och underentreprenörer där vi bland annat förväntar oss att de aktivt ska arbeta för att minska verksamhetens energiförbrukning och resursanvändning, agera långsiktigt och ansvarsfullt, mm.
  • Gör smarta investeringar i bland annat solenergi med möjlighet till energilagring, har en egen anläggning för frikyla från Vättern, vi köper 100 % grön förnybar el och vi har andelar i vindkraftsanläggningar.
  • Har årliga energiprojekt för att minska den totala förbrukningen i våra fastigheter. Detta görs bland annat genom installation av ny teknik, nya system, fläktar, belysning, styrning mm. Vi installerar undermätare för att lättare kunna identifiera brister och göra åtgärder där det gör som mest skillnad.
  • Har en tät dialog med våra hyresgäster för att skapa medvetenhet och ändrade beteenden i våra fastigheter.

Vi arbetar även med social och ekonomisk hållbarhet genom att bland annat:

  • Skapar trygghet i och omkring våra fastigheter
  • Installerar fler lättillgängliga hjärtstartare för både hyresgäster och allmänheten
  • Aktivt arbeta för ökad jämställdhet och jämlikhet. Vi har som ambition att jämna ut fördelningen av män och kvinnor ytterligare både inom bolaget men också vara med och bidra till fler kvinnor i fastighetsbranschen genom bl.a. smarta nyrekryteringar och erbjuda LIA-praktikplatser för att få ut fler unga kvinnor till fastighetsbranschen.
  • Smart sponsring för att stötta både dam,- herr,- och ungdomsverksamheter

Vill du veta mer om vårt hur vi arbetar med dessa frågor? Hör gärna av dig till oss på info@jkpgfast.se