JKPG Fasts logotyp

Om oss

Gruppbild på JKPG Fasts 11 stycken anställda.

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB (JKPG Fast) är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, utvecklar & nyproducerar fastigheter. Vårt mål är att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och kommersiella lokaler. Genom att uppnå målen ska vår verksamhet också främja näringslivet, skapa sysselsättning och arbetstillfällen. Verksamheten ska bidra till fortsatt positiv utveckling av nybildande av bolag, mäss-, arrangemang-, konferens och kulturverksamheten i kommunen.

Mission

"Vårt uppdrag är att ska vara en innovativ, hållbar och engagerad hyresvärd alltid med kunden i fokus".

Bolaget har 13 stycken anställda, samt äger och förvaltar ca 120 000 m² uppvärmd yta fördelat på bland annat fastigheterna Elmia, Science Park House & Towers, samt dotterbolaget Jönköpings kommuns Fastighetsförvaltning ABs industrilokaler på Industribyn Ljungarum, Ätteläggen och Momarken. Utöver detta så äger bolaget sju stycken parkeringshus med totalt cirka 2 600 platser.

Vision

"Vi skapar värde på en ny nivå genom hållbar och smart fastighetsutveckling".

Värdeord

Våra värdeord Omtanke, initiativ och långsiktighet skall genomsyra hela processen från start till mål.