JKPG Fasts logotyp

Ekonomi och organisation

Organisation

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB är moderbolag i fastighetskoncernen och är kommunägt till 100%.

Bolagsordning - Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB. Pdf, 125.1 kB.

Styrelse - JKPG Fast

  • Baris Belge, Ordförande (S)
  • Harriet Roosquist, Ledamot (S)
  • Håkan Karlsson, Ledamot (S)
  • Marie Fransson, 1:e vice ordförande (L)
  • Peter Jutterström, Ledamot (M)
  • Göran Malm, 2:e vice ordförande (M)
  • Mats Grennborg, Ledamot (KD)

Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB ägs till 100% av Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB.

Bolagsordning - Jönköpings kommuns Förvaltnings AB. Pdf, 124.8 kB.