JKPG Fasts logotyp

Nytt låssystem: iLOQ

Vi strävar alltid efter att våra hyresgäster ska trivas hos oss. Därför jobbar vi ständigt för att utveckla tekniken i våra fastigheter för att tillhandahålla hög servicenivå.

Dekorationsbild föreställande en nyckel som förs in i iLOQ lås.

Just nu byter vi succesivt ut låssystemen i våra fastigheter till iLOQ. Detta är ett digitalt låssystem för att förenkla passage till och emellan fastigheter. Systemet fungerar genom att man monterar en iLOQ-cylinder i dörren och med hjälp av programmeringsenheten kan man styra vart nyckeln/nycklarna ska fungera. Vid förlorade nycklar kan man enkelt avprogrammera och skapa en ny. Det geniala med iLOQ är att man genom rörelseenergi genererar all nödvändig elektricitet när man stoppar in nyckeln i dörren vilket medför att batteribyten och att kontinuerligt underhåll minimeras.

 

Detta medför:

  • Större säkerhet för hyresgäster vid förlorade nycklar.
  • Bibehålla låssystemets säkerhet utan större ekonomiska investeringar.
  • Förenklad passering för t.ex räddningstjänst m.m.
  • Huvudnyckel tillskapas vid behov.
  • Samma system, nycklar och cylindrar används i alla fastigheter vilket medför en nyckel för t.ex fastighetsskötare/tekniker.
  • Service underlättas.
  • Full flexibilitet för hyresgäster och för oss som fastighetsägare.
  • Minskade underhållskostnader