JKPG Fasts logotyp

Energikartläggning av Elmiaområdet

Långsiktighet är ett av våra tre värdeord vi har, och jobbar efter på JKPG Fast. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla vårt arbete inom området miljö och hållbarhet.

Ett av många pågående projekt är energieffektivisering, där vi i samarbete med Elmia AB och konsultbolaget ECiS (Energy Concept in Sweden AB) kartlägger ytorna på Elmiaområdet för att hitta energieffektiva åtgärder. Detta skall i sin tur minska behovet av tillförd energi och på så sätt reducera fastigheternas miljöbelastning.

Länk:

Vad är energikartläggning? Länk till annan webbplats.


En man från ECiS står och läser av mätare på Elmia.