JKPG Fasts logotyp

Garagerenovering etapp 6 avslutas-

Kv Hälsan 1

Etapp 6 är i slutfasten och är klar för er att åter använda from 3/4-2020 kl. 07:00.

Era taggar och p-tillstånd är giltiga fram till kl. 12:00 fredag den 3/4, då nästa etapp tillträder evakuernigsparkeringen. Ni ombeds lämna evakueringsparkeringen under förmiddagen och använda era ordinarie platser i garaget igen.

Era taggar återlämnas till receptionen på Science Park senast 10/4.

För mer information, kontakta oss på JKPG Fast, 036-10 80 72.