JKPG Fasts logotyp

Garagerenovering etapp 5 avslutas- Kv. Hälsan 1

Arbetet med etapp 5 är i slutfasen, och redo för er att åter använda from 22/5-2020 kl.12:00.

Fredag den 22/5-2020 kl.12:00 ska återflytt till ordinarie platser i garaget påbörjas. Ni ombeds lämna evakueringsparkeringen senast kl.14:00 då nästa etapp behöver möjlighet att tillträda evakueringsparkeringen.

Era taggar återlämnas till receptionen på Science Park senast 9/6-2020.

För mer information eller frågor, vänligen kontrakta oss på JKPG-Fast, 036-10 80 72 / 036-10 21 58.