Bygginformation - Spontarbete pågår

Tisdagen den 2/2 påbörjades spontarbetet inför byggnationen av Science Park Towers.

Vy över arbetsplatsen för det kommande Science Park Towers, där förberedande markarbeten påbörjats.

Spontningen inför bygget av Science Park Towers kommer att pågå nu under cirka en månads tid. Även om vi försöker hålla nere bullernivån från byggarbetsplatsen till den lägsta möjliga, så kommer det innebära en ökad bullernivå under denna period.

Vi vill därför passa på att be om ursäkt för eventuella tillfälliga olägenheter!

I huvudmenyn under "Bygginformation", och via länken nedan, hittar du mer aktuell information om det pågående bygget. Uppdateringar sker löpande.

Länk:

Mer information kring bygget av Science Park Towers.