Folkkär 31-åring får 24 miljoner till renovering

I år är det 31 år sedan Elmia Kongress- och Konserthus byggdes, och det är nu dags för en välbehövlig renovering. Nu har ägaren beslutat om ett investeringsmedel på 24MSEK under en 3-årsperiod, som oavkortat går till projektet "Uppgradering av Jönköping Konsert och Kongress".

Jönköping Konsert och Kongress entré. Himmeln är blå och solen skiner.

Elmia Kongress- och Konserthus är ett hus som årligen fylls med allt från konserter, kongresser, konferenser och möten. Elmia AB och Destination Jönköping AB har ett gemensamt uppdrag gällande kongress- och konserthuset som ägs och förvaltas av Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB.

Behov av åtgärder
Fastigheten som byggdes år 1990 är i stort behov av att uppdateras och moderniseras, både tillgänglighetsmässigt och upplevelsemässigt. JKPG Fast ansvarar för projektets helhet och investeringmedel. Upphandling och projektets framfart sker i samverkan med Destination Jönköping och Elmia.

– Som fastighetsägare är detta rätt investering för att Jönköping skall fortsätta vara en destination och en komplett mötesstad och det ligger i linje med vårt uppdrag. Vi har sett i vår omvärldsbevakning att flertal städer i Jönköpings storlek har gjort denna typ av renoveringar och det gäller för Jönköping att hänga på för att vara en etablerad leverantör för besöksnäringen, säger Magnus Olsson, VD på JKPG Fast.

Nytt namn
I samband med omtaget för huset görs även ett namnbyte från Elmia Kongress- och Konserthus till Jönköpings Konsert och Kongress. Elmia är ett starkt och bra varumärke, men namnbytet kommer göra det ännu tydligare för tillresta gäster, men även belysa att det är Jönköpingsbornas konsert- och kongresshus.

Länk

Mer information kring uppgraderingen av Jönköping Konsert och Kongress.