Det nya kvarteret i Skeppsbron fortsätter att växa fram

I Skeppsbron bygger JKPG Fast tillsammans med Lidl och Jönköpings kommun kvarter 4 - Övertaget. Nedan är en kort uppdatering kring vart vi är i projektet.

Byggarbetsplatsen i kvarter 4 Övertaget på Skeppsbron i Södra Munksjön sett från korsningen Jordbrovägen-Oskarshallsgatan.

Byggarbetsplatsen 2021-05-19. Friskis blivande gymlokaler närmast i bild, med Jönköpings kommuns lokaler i bakgrunden.

Under vecka 20 besökte några av oss som är inblandade i projektet, byggarbetsplatsen för en rundvandring.

Projektet fortskrider enligt tidplan. Nedan är en kort sammanfattning kring vart i processen vi är:

  • Under veckan (v. 21) gjordes den sista gjutningen på vad som kommer att bli Friskis nya gymlokaler. Alla tre delar är därmed färdiggjutna.
  • Stomresning av Jönköpings kommuns del med förskola, hemsjukvård och kontorslokaler är färdig där både väggar, tak och fönster är på plats. Nu sker bland annat installationer i innervägar m.m.
  • Stomresning för Lidls matvarubutik, pågår och kommer vara klar under vecka 22.
  • När stomme är på plats på Lidls del övergår man till JKPG Fasts del som kommer innehålla p-hus och gymlokaler åt Friskis. Stomresningen av de 8 våningar höga p-huset förväntas vara klar under slutet av september 2021.

Nu går det fort och det kommer inte dröja länge tills verksamheterna flyttar in i de nya fastigheterna. Hösten år 2022 är det dags!

Vid frågor som rör projektet eller bygget så går det bra att kontakta Nedo Sever (verksamhetsutvecklare, JKPG Fast) på 036-10 80 72 eller nedo.sever@jkpgfast.se .

Byggarbetsplatsen där byggarbetare förbereder armeringsjärn inför gjutning av Friskis blivande lokal samt bilrampen upp till garaget.

Byggarbetsplatsen 2021-05-19. Rampen upp till garaget börjar ta form, med Jönköping kommuns lokaler i bakgrunden i den ljusgråa byggnaden.

Byggarbetsplatsen sett från blivande förskolans innergård med blick över den blivande matbutiken och gymmet, med Jordbrovägen i bakgrunden.

Byggarbetsplatsen 2021-05-19. Del av Lidls blivande matvarubutik till vänster i bild, och Friskis gymlokaler till höger delvis bakom byggkranen.