Körfält för biltrafik stängs av i Skeppsbron

På tisdag den 1/6 kommer ett av körfälten i norrgående riktigt på Jordbrovägen att behöva stängas av. Avstängningen beror på fasadarbeten i kvarter 4 som kommer ske i närheten av den befintliga gång- och cykelvägen. Av säkerhetsskkäl behöver därför området precis utanför byggarbetsplatsen stängas av.

Det händer mycket på Skeppsbron nu. I kvarter 4 pågår byggnationen för fullt, och inom kort fortsätter stom- och fasadarbetet på kvarterets västra del. Denna löper längs med Jordbrovägen och kommer ske i närheten av den befintliga gång- och cykelvägen. För att man ska kunna passera på ett säkert sätt även under tiden dessa arbeten pågår måste ett körfält i norrgående riktning stängas av för biltrafik. Istället kommer det avstängda körfältet användas som tillfällig gång- och cykelväg.

Avstängningen påbörjas 1 juni 2021 och i dagsläget vet man ännu inte hur länge den kommer pågå. Ambitionen är dock att kunna öppna upp så snart som säkerheten tillåter.

Vi ber om ursäkt för de bekymmer som det kan innebära men hoppas på er förståelse.

I kartbilden nedan finns markerat hur gång- och cykeltrafik kan ta sig fram (gult) i området, hur det norrgående körvältet för biltrafik dras om (orange och vitt) samt var busshållplatserna i området är placerade.

Kartbild över hur gång- och cykeltrafik kan ta sig fram i området och hur biltrafik dras om. Flygbild över området med kvarter, vägar och busshållplats finns utmarkerat.