Bygginformation - Kv. Övertaget

För att kunna hålla datum för färdigställande så har man nu beslutat att hålla bygget öppet även lördagar kl. 07:00-16:00.

Jönköpings största parkeringshus fortsätter att växa fram. Just nu monteras fasaden som består av cover bricks och glaspartier, på parkeringshusets norra sida. Invändiga installationer och väggar byggs upp inne i Friskis blivande gymlokal.

Fram tills nu har bygget flutit på som planerat och man har hållit den satta tidsplanen. Nu tvingas man göra några mindre förändringar till följd av rådande materialbrist och försenade leveranstider. För att minska risken för att behöva flytta fram färdigställandedatum och slutbesiktningen har man beslutat att hålla bygget öppet på lördagar kl. 07:00-16:00 fram till och med v.16.

Arbetet under helgerna kommer bestå främst av invändigt arbete vilket kommer innebära minimala störningar för omkringliggande fastigheter.

Tack för er förståelse och välkomna in till hösten 2022!

Parkeringshus Övertagets norra fasad med cover bricks och glaspartier. Friskis blivande gymlokal på markplan.
Inifrån Friskis blivande gymlokal. Väggar håller på att ta plats och man med gul reflexväst inspekterar en av omklädningsrummen.
Utsikt mot Jordbrövägen och Jordbruksverket sett genom de färgglada glasrutorna inifrån parkeringshuset.