Byggställning riven och fasaden tar form

Parkeringshus Övertaget är bara några månader bort från att vara färdigt. Nu har man rivit byggställningen och arbetet med fasaden pågår.

Med bara några månader kvar innan parkeringshuset ska stå klart är byggställningarna nu nedmonterade.

Passerar man kvarteret på Skeppsbron kan man se den detaljrika fasaden. Basen består av stora fönsterpartier på en putsad ockrafärgad fasad. Högre upp består fasaden av coverbricks och glas i olika nyanser. Arkitekten, Tengboms, har tagit inspiration från bland annat parkeringshus Automobilpalatsen i Jönköping, som är ett av Sveriges äldsta parkeringshus.

Nu är det inte svårt att föreställa sig det färdiga huset. Välkommen in i höst!

Detaljbild på fasaden, med de stora fönsterpartierna, ockrafärgad putsfasad, coverbricks och färgade glaspartier.