Happy Pride!

Under vecka 34 arrangeras Jönköping Qom ut, Prideveckan. För att lyfta dessa viktiga frågor lyser vi upp Elmia Kongress och Konserthus i regnbågens alla färger.

Att alla människor har lika värde, har rätt att vara sig själva och älska vem man vill, att inte diskrimeras på grund av kön, sexuell läggning, konsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet eller ålder, är en självklarthet för oss.

Tillsammans med Jönköpings kommun arbetar vi för att Jönköping ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla känner sig trygga att jobba, bo, leva i.

Happy Pride!

Elmia Kongress och Konserthus upplyst i regnbågsfärger, sett från Entré Nord.
Elmia Kongress och Konserthus upplyst i regnbågsfärger, sett från parkeringen mot entrén.
Elmia Kongress och Konserthus i regnbågsfärger.