Idag öppnar parkeringshus Övertaget!

Välkommen in och parkera. Från och med den 15 september är parkeringshus Övertaget öppet för parkering.

Idag öppnar vi äntligen det nya parkeringshuset på Skeppsbron, parkeringshus Övertaget.

  • 8,5 våningsplan
  • 18 000 m² bruttoarea
  • Ca 600 parkeringsplatser

Ungefär 140 stycken platser fördelade på våningsplan 1-4 är nu öppna för parkering. I och med viss problematik med leveranser är vissa parkeringsplatser avskärmade i väntan på montering av påkörningsskydd. Antalet tillgänliga platser kommer därför att utökas successivt i takt med att montering, tills dess att samtliga 600 platser är öppna.

Stort tack till Gärahovs Bygg och alla inblandade entreprenörer för ert engagemang och beundransvärda arbete.

Välkomna till det nya parkeringshuset Övertaget!

Illustrationsbild av parkeringshus Övertaget sett från Jordbrovägen.
Illustrationsbild av parkeringshus Övertaget sett inifrån på plan 4.