Kv. Övertaget är nu invigt!

Fredagen den 28 oktober invigdes Kv. Övertaget. Vi vill tacka alla inblandade parter för ett fantastiskt samarbete och projekt.

I fredags invigde vi tillsammans med Jönköpings kommun och Lidl det gemensamma kvarteret Övertaget. Parterna är överens om att framgångsfaktorerna i detta projekt är öppenhet och samarbete. Tillsammans har vi på bästa möjliga sätt hanterat de utmaningar projektet stött på, allt ifrån en global pandemi till ett krig, och med allt vad det inneburit.

Stort tack för ett bra samarbete!

Bild på kommunalråd Mona Forsberg och JKPG Fasts Vd Magnus Olsson på Invigningen.
Bild från invigningen av kvarter Övertaget. Människor pratar och skrattar.
JKPG Fasts vaktmästare Mats vid invigningen.
Arkitekten från Tengboms berättar om visionen och visar bilder.
Bild från invigningen, tre personer pratar och skrattar.
Bandklippning med Gärahovs bygg, Jönköpings kommun, JKPG Fast och Lidl.