Återbruk av möbler på Elmia Kongress & Konserthus

Under den pågående renoveringen av Elmia Kongress & Konserthus har ett stort fokus legat på renovering och återbruk av befintliga möbler. Renoveringen av stolar, bord och sittpuffar har inneburit en besparing på ca 5,2 ton CO2 jämfört med om nya möbler hade köpts in.

Några av de Myran-stolarna och bord som har renoverats på Elmia Kongress & Konserthus.

Arbetet med renoveringen av Elmia Kongress & Konserthus pågår för fullt. Tillsammans med Destination Jönköping och Elmia arbetar vi hårt för att förbättra och utveckla lokalerna på Elmia för att göra dem mer attrativa och användarvänliga för våra besökare.

Ett av de största fokusområdena under renoveringen har varit att så långt som möjligt återvända och återbruka befintlig utrustning och möbler. Detta har inte bara minskat våra kostnader, utan även vår miljö- och klimatpåverkan. Genom att återanvända befintligt material har vi kunnat undvika att producera nya varor, vilket i sin tur minskar belastningen på vår planet.

- Befintliga möbler har ungefär 30 år på nacken. I detta projekt renoverades cirka 150 stolar, lite stå-bord och sittpuffar, säger Nedo Sever, platschef och verksamhetsutvecklare på JKPG Fast.

Genom Addas ramavtal anlitade vi leverantören Soeco för att rusta upp möblerna. Resultatet blev förbluffade bra med en wow-känsla. Förhoppningsvis lever dessa återbrukade möbler i ytterligare 30 år. I projektet handlar mycket om hållbarhet och långsiktighet, vilket ger återbruk en naturligt ledande roll i samtliga åtaganden.

Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra besökare uppdaterade och moderna lokaler, utan att behöva kompromissa med vår hållbarhetsprofil. Vi hoppas att ni kommer att uppskatta resultatet av renoveringen lika mycket som vi gör.

Följ länken nedan för att läsa mer om projektet på Addas hemsida:

https://www.adda.se/aktuellt/2022/vaga-prova-det-var-enkelt-sa-renoverades-elmias-mobler-genom-addas-ramavtal/ Länk till annan webbplats.