Hedersomnämnande för kvarter Övertaget

Den 26 januari fick kvarter Övertaget ta emot 2022 års hedersomnämnande i klassen "God arkitektur" i Stadsbyggnadspriset.

Kv. Övertaget sett från Jordbrovägen

Fotograf: Åke E:son Lindman

Under 2022 färdigställdes kvarter Övertaget på Skeppsbron. Kvarteret som består av ett parkeringshus, gym, matvarubutik, förskola och kontorslokaler har färdigställts och öppnat upp i olika etapper under 2022.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att dela ut ett hedersomnämande till kvarter Övertaget och dess aktörer JKPG Fast, Jönköpings kommun, Lidl, samt arkitekterna Tengbom Jönköping och Tengbom Göteborg, med motiveringen:

"Ett förebildligt blandstadskvarter har skapats på Skeppsbron med många arkitektoniska kvaliteter med en fantastisk förskola och ett parkeringshus med stadsmässiga fasader. De olika verksamheterna berikar varandra och gör helheten bättre. Kreativa lösningar har vänt den täta stadens utmaningar till platsspecifika fördelar. Projektet är ett fint bevis på hur ett gott samarbete är nyckeln till ett lyckat resultat".

- Hade det inte varit för min kollega Nedo Sever, och hade det inte varit för samverkan med Jönköpings kommun, Lidl, och Gärahovs Bygg med alla konsulter och underentreprenörer, så hade inte det här blivit så här bra, säger Magnus Olsson, VD för JKPG Fast.

Vi vill åter igen passa på att rikta ett stort tack till alla som varit en del av det här fantastiska projektet. Tengbom, Jönköpings kommun, Lidl, Gärahovs bygg, med flera!

Och ett stort grattis till övriga pristagare i årets Stadsbyggnadspris!

Diplomet för hedersomnämnandet.