Välkommen till Science Park Towers - JTH!

Vi är glada över att få välkomna Jönköping University, Tekniska Högskolan (JTH) till Science Park Towers.

Science Park Towers med texten "Jönköping University" och logotyp.

Jönköping University (JU) är ett framstående lärosäte som kännetecknas av internationalisering, entreprenörsanda och nära samverkan med näringsliv och samhälle. JTH bedriver teknikinriktad utbildning och forskning inom exempelvis materialvetenskap, produktutveckling, produktion, logistik, verksamhetsledning, byggteknik, belysning, digitalisering och AI.

Som en del av Science Park Jönköping är JU en drivande kraft inom forskning och utveckling. Närvaro av JTH i Science Park Towers och deras engagemang för samarbete och samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle är en viktig del av att skapa en dynamisk innovationsmiljö.

- "JTH kommer att fylla lokalerna i Science Park Towers med både undervisning, laborationer, utställningar, forskning och events. Framförallt kommer det att bli en unik mötesplats där studenter, företagare och forskare kommer att kunna mötas och skapa nya samarbeten”, säger Ingrid Wadskog, VD på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Genom att kombinera akademisk kunskap och praktisk tillämpning är JTH en drivkraft för innovation och förnyelse. Tillsammans arbetar vi för att lösa komplexa utmaningar och driva arbetet inom teknikutvecklingen framåt med ny kunskap och kompetens för en hållbar framtid.

Science Park Towers ger JTH en unik möjlighet att vara en del av en inspirerande och kreativ miljö där idéer och innovationer får blomstra. Tillsammans formar vi framtidens lösningar som verkligen gör skillnad.

Varmt välkomna till Science Park Towers, JTH!