Välkommen till Science Park Towers, Jönköping Energi!

Vi är glada att äntligen få välkomna Jönköping Energi till Science Park Towers!

Science Park Towers med Jönköping Energis logotyp.

Jönköping Energi är ett ledande energibolag med ett starkt engagemang för att skapa en hållbar och energismart framtid för Jönköpingsregionen och dess invånare. Med en vision om att vara en god kraft för ett gott samhälle har Jönköping Energi blivit en drivkraft för förändring och utveckling i vår region. Tillsammans strävar de efter att skapa en mer hållbar och klimatsmart miljö för oss alla att leva och verka i.

Genom att kombinera sin expertis inom energilösningar och digital innovation är Jönköping Energi en viktig aktör i övergången till förnybar energi och smarta städer. De är dedikerade till att erbjuda innovativa och hållbara lösningar för sina kunder och för samhället i stort.

Denna flytt ger Jönköping Energi en unik möjlighet att vara en del av en dynamisk och kreativ miljö, där samarbete och kunskapsutbyte blomstrar. Tillsammans kan vi forma framtidens hållbara Jönköping.

Varmt välkomna till Science Park Towers, Jönköping Energi!