3-årigt renoveringsprojekt på Jönköping Konsert & Kongress är nu i sluttampen

I samverkan med Elmia och Destination Jönköping har vi uppdaterat och renoverat konsert och kongresshuset på Elmia.

Den nya "Champagnebaren" på Jönköpings konsert & kongresshus.

Under cirka 3 års tid har vi tillsammans med Elmia och Destination Jönköping genomfört en stor renovering av Jönköping Kongress-& Konserthus. Renoveringen har omfattat bland annat Hammarsköldssalen, entréer, serveringsytor, teknik, möbler, ytskikt, ett omfattande varumärkesarbete med namnbyte och mycket mer.

Fokus under projektets alla delar har legat på hållbarhet och återbruk. Istället för att köpa nytt har vi exempelvis renoverat stolar, bord och sittpuffar vilket resulterade i en besparing på cirka 5,2 ton CO2 jämfört med om nya möbler hade köpts in. Förutom detta så har samtliga 1100 konsertstolar i Hammarsköldsalen har renoverats med ny stoppning, klätts om, omlackerats mm istället för att köpa in nya stolar.

Detta har inte bara minskat projektets kostnader utan även vår miljö-och klimatpåverkan. Genom att återanvända befintliga material har vi kunnat undvika att köpa nya varor vilket i sin tur minskar belastningen på vår planet.

Detta projekt är nu i sluttampen och inom kort kommer vi att nyinviga Jönköping Konsert & Kongress, ett nu uppdaterat och renoverat konsert-och kongresshus för möten och underhållning där besökarens upplevelse står i centrum.

Stort tack till alla entreprenörer, samarbetspartner, Elmia och Destination Jönköping för ett bra samarbete!

De nyrenoverade konsertstolarna och scenen i bakgrunden i Hammarsköldssalen.
Uppdaterade loungeytor i Jönköping konsert & kongress.