Välkommen till Jönköping Konsert & Kongress - en uppdaterad mötesplats för kultur och näringsliv!

Den 9 november nyinvigde vi Jönköping Konsert & Kongress - ett helt nyrenoverat och uppgraderat konsert-och kongresshus. En plats för inspirerande, glädjefyllda och givande upplevelser.

Nyrenoverade konsertstolar, ny belysning och teknik i Hammarskjöldsalen på JKK.

Under våren 2021 gick Destination Jönköping, Elmia och Jönköping kommuns Fastighetsutveckling in i ett gemensamt projekt för att renovera och uppgradera konsert- och kongresshuset på Elmia. Huset, som ägs av JKPG fast, invigdes 1990 och i över 30 år har fastigheten tjänat staden och tillresta kunder och besökare väl. Det har varit en välbesökt mötesplats som året runt fyllts med allt från konserter, kongresser, konferenser och möten. Nu fanns behov av att rusta upp anläggningen för att fortsatt vara en attraktiv plats för konserter och olika event.

Renoveringen har varit omfattande och inkluderat allt från ytskikt, möbler och belysning till ljud- och ljusteknik. Förutom upprustning av konferensrum och konsertsalar har även nya flexibla foajéytor för servering, mingel, möten och aktiviteter tagit form. Allt har gjorts med hållbarhet i åtanke.

- Genom bra samarbeten med leverantörer som erbjuder cirkulära tjänster har vi återanvänt befintlig inredning och restaurerat möbler. Bara genom återbruk och renoveringen av möbler och befintligt golv har vi gjort en besparing på över 15 ton co2. Vi har velat skapa en hållbar och attraktiv mötesplats, säger Tina Myrén, förvaltningskoordinator på JKPG Fast.

Nyrenoverade bord och Myran-stolar i en av våra nya serveringsytor.

Verksamheterna och bolagen bakom

Verksamheten som inryms i Jönköping Konsert & Kongress består av två olika delar. Destination Jönköping står för konsertverksamheten medan Elmia driver kongress- och konferensverksamheten. Att vara två bolag i ett och samma hus skapar stora möjligheter och ger en mötesplats med bredd.

- Som systerbolag inom kommunen har vi olika uppdrag men ett gemensamt mål att sätta Jönköping på kartan, något som realiseras i och med detta projekt. Tillsammans skapar vi en unik destination som är öppen för alla och som gör Jönköping till en kulturell och affärsmässig knutpunkt, säger Camilla Fritz, chef konsertverksamheten.

- Nu kan vi äntligen på riktigt hälsa välkommen till Jönköping Konsert & Kongress. Vi driver arbetet med att skräddarsy konferenser, kongresser och företagsevent för sällskap från allt mellan 6 till 1500 deltagare. Och nu ser vi fram emot att både befintliga och nya kunder ska få upp ögonen för de möjligheter för strategiska och kvalitativa möten och evenemang vi kan erbjuda, säger Adam Svensson, avdelningschef på Elmia.

Ett nyrenoverat mötesrum på JKK.

Ett nytt varumärke som stärker husets roll som destination

Parallellt med renoveringen har ett varumärkesarbete genomförts. I arbetet har man strävat efter att göra en förflyttning från fastighet till destination och huset har därmed fått en egen identitet, nytt namn och ett helt nytt utseende. Det nya varumärket har Destination Jönköping, Elmia och JKPG Fast samarbetat om att ta fram. Kunder och besökare kommer bland annat att mötas av en ny gemensam webbplats och bolagen kommunicerar tillsammans via gemensamma konton i sociala medier.

Som en del av det nya varumärkesarbetet är målet att vara ständigt aktuella genom att skapa förutsättningar för innovation, kreativitet och inspiration.

Möjligheter i gemensamt arbete framåt

Renoveringen har pågått i faser under två års tid och besökare som varit på konserter, möten eller event i huset under den tiden har sett det växa fram och tagit del av lokalernas möjligheter. När renoveringen stod klar nu under hösten – bjöds näringsidkare och berörda aktörer i Jönköping in till ett evenemang i november där man fick utforska förbättringarna som genomförts och höra om samarbetet.

I och med det ser vi Jönköping Konsert och Kongress som invigt. Det blir startskottet för det gemensamma arbetet under det nya varumärket som vi som kommunala bolag har.

Personer som minglar i den nya "Blå baren" på JKK.