Digitalisering, innovation och AI

- Så kan man sammanfatta några av våra fortsatta fokusområden för 2024. Under året kommer fokus ligga på bland annat insamling av data, placera sensorer och bygga integrationer mellan våra olika system.

Kontorslokal med personer som pratar eller arbetar.

Vi på JKPG Fast strävar ständigt efter att utveckla och optimera våra fastigheter med hjälp av innovativa lösningar, ny teknik och smarta funktioner. En del av optimeringen handlar om att minska energiförbrukningen i våra fastigheter. Detta gör vi genom att bland annat byta till ny energieffektiv belysning, optimera klimatsystem samt öka kunskapen och förståelsen för vad våra hyresgäster själva kan vara med och göra för att bidra till en minskad energiförbrukning.

Under 2024 kommer ett stort fokus ligga på AI och insamling av data, placera sensorer och bygga integrationer mellan våra olika system. Den här informationen gör det möjligt för oss att identifiera fler förbättringsåtgärder i våra fastigheter och att ta mer informerade beslut om framtida investeringar.

Tack för att ni hänger med oss på den här resan. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!