Kontakt

Har du frågor? Kanske ett förslag? Eller vill ni att vi kommer ut och berättar om hur vi tänkt?

Oavsett vad - så hör av dig!

Ring, skriv e-post eller använd formuläret längre ned på den här sidan.

Namn: Magnus Olsson

Titel : VD
036-10 21 28
magnus.olsson@jkpgfast.se

Namn: Nedo Sever

Titel : Verksamhetsutv.
036-10 80 72
nedo.sever@jkpgfast.se

Namn: Kent Gustafsson

Titel : Driftchef
076 127 19 23
kent.gustafsson@jkpgfast.se

Namn: Lac Thu Fung

Titel : Driftstekniker
070 281 51 00
lacthu.fung@jkpgfast.se

Namn: Stefan Ulfves

Titel : Driftstekniker
070 611 20 34
stefan.ulfves@jkpgfast.se

Namn: Stellan Bergman

Titel : Fastighetstekniker
036-10 21 89
stellan.bergman@jkpgfast.se

Namn: Mats Ottosson

Titel : vaktmästare
070 343 30 96
mats.ottosson@jkpgfast.se

Namn: Håkan Holm

Titel : Fastighetstekniker
036-10 34 59
hakan.holm@jkpgfast.se

Namn: Philip Holmlund

Titel : Teknisk Förvaltare
036-10 22 62
philip.holmlund@jkpgfast.se

Besöksadress

Mässvägen 12, 554 54 Jököping

Kontaktformulär

Hur dina personuppgifter behandlas och lagras beror på vilken sorts ärende eller fråga du har. Uppgifter som startar ett ärende eller tillför något nytt till ett befintligt ärende kommer att lagras i respektive förvaltnings diarium. Handlar det däremot bara om en fråga eller liknande, kommer vi att radera dina uppgifter efter att vi skickat ett svar till dig.

Dygnet runt :

036 10 04 60

Om ärendet inte är akut kvällar och helger ber vi er kontakta oss på ovan telefon nr dagen efter eller första helgria dag.


För personal:

AvtalskatalogPDF