JKPG Fasts logotyp

Om JKPG Fast

Gruppbild på JKPG Fasts 11 stycken anställda.

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB (JKPG Fast)

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB (JKPG Fast) är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, utvecklar & nyproducerar fastigheter. Vårt mål är att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och kommersiella lokaler. Genom att uppnå målen ska vår verksamhet också främja näringslivet, skapa sysselsättning och arbetstillfällen. Verksamheten ska bidra till fortsatt positiv utveckling av nybildande av bolag, mäss-, arrangemang-, konferens och kulturverksamheten i kommunen.

Bolaget har 12 stycken anställda, samt äger och förvaltar ca 100 000 m² uppvärmd yta fördelat på bland annat fastigheterna Elmia, Science Park House, samt dotterbolaget Jönköpings kommuns Fastighetsförvaltning ABs industrilokaler på Industribyn Ljungarum samt Ätteläggen. Utöver detta så äger bolaget sju stycken parkeringshus med totalt cirka 2 600 platser.

Under 2022 färdigställdes våra två nyproduktioner Parkeringshus Övertaget på Skeppsbron, samt Parkeringshus Gradienten som ligger under det nya Quality Hotel Match. Tillsammans tillskapades ytterligare cirka 715 p-platser i de två parkeringshusen.

Bygget av Science Park Towers - Sveriges ledande och mest välkomnande mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation, pågår för fullt. Byggnaden ska slå klar våren 2023, blir 15 våningar hög med en bruttoarea på cirka 12 500 kvm. Fastigheten skall andas hållbarhet, flexibilitet, och ge en modern och hållbar känsla över tid. Som fastighetsägare är vi stolta över att vara med och skapa detta nya landmärke i Jönköping, en ny samhällsbyggnad som är öppen för alla.

Våra värdeord Omtanke, Initiativ och Långsiktighet skall genomsyra hela processen från start till mål.

För mer information:

Kontakta: Magnus Olsson, VD.
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB
Mässvägen 12, 554 54 Jönköping.

036-10 21 28.

magnus.olsson@jkpgfast.se.