Om JKPG FAST

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB -
Omtanke, Initiativ, och långsiktighet.

Ändamålet med verksamheten är att bidra till att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och lokaler och därigenom främja näringsliv och sysselsättning.

Bolaget ska för uthyrning nyproducera, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter. Verksamheten ska främja näringslivet, skapa sysselsättning och arbetstillfällen i Jönköpings Kommun. Verksamheten ska främja mäss-, arrangemang-, konferens- och kulturverksamheten i Jönköpings Kommun samt främja tillgången av parkeringsplatser.

Sedan 2018-10-01 förvaltar och äger bolaget följande fastigheter och dotterbolag:

  • Elmia, ca 68 100 kvm
  • Hälsan 2 (Science Park), ca 14 500 kvm
  • 5 P-hus Sesam, Per-Brahe, Atollen, Smedjan, Biblioteket, ca 1895 platser
  • Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB: Industribyn Ljungarum, ca 5400 kvm industrilokaler

Vi har ett antal planerade projekt inom närtid, som utveckling av Elmiaområdet, Science Towers, två till tre nya P-hus, varav ett är vid Tändstickshotellet och två vid Södra Munksjön.

Vårt uppdrag är att nyproducera, förvärva, äga, förvalta och utveckla ändamålsenliga fastigheter för uthyrning i de centrala delarna av Jönköping. Koncernen skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Elmia AB, för hyresgäster i Ljungarums industriby, för hyresgäster i Science Park samt uppföra och äga parkeringsanläggningar.

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB har en vision att skapa en ny kreativ mötesplats i Science Towers, en modern samhällsbyggnad öppen för alla. Fastigheten skall andas hållbarhet, flexibilitet och ge en modern och hållbar känsla över tid.

Våra värdeord Omtanke, Initiativ och Långsiktighet skall genomsyra hela processen från start till mål.

Under förutsättning att vår styrelse och ledande politiker i Kommunfullmäktige tar ett beslut i denna fråga så är vi som Fastighetsägare stolta över att vara med och planera detta nya landmärke i Jönköping City.

För mer information:

Kontakta: Magnus Olsson, VD.
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB
Mässvägen 12, 554 54 Jönköping.

036-10 21 28.

magnus.olsson@jkpgfast.se.