JKPG Fasts logotyp

Aktuellt


 • Taggar till etapp 4 av garagerenoveringen- Kv. Hälsan 1.


  From. 15/5-2020 kl.08:00 finns taggar och parkeringstillstånd för etapp 4 tillgänliga för avhämtning i receptionen på Science Park.
  Vid avhämtning, uppge namn samt nummer på den parkeringsplatsen ni hyr.Taggarna aktiveras fredag den 22/5-2020 kl.12:00, och ni kan därefter parkera om bilen på den tillfälliga evakueringsparkeringen ...
  Läs mer...

 • Garagerenovering etapp 5 avslutas- Kv. Hälsan 1
  Arbetet med etapp 5 är i slutfasen, och redo för er att åter använda from 22/5-2020 kl.12:00.
  Fredag den 22/5-2020 kl.12:00 ska återflytt till ordinarie platser i garaget påbörjas. Ni ombeds lämna evakueringsparkeringen senast kl.14:00 då nästa...
  Läs mer