Övertaget

Fastigheten Övertaget 2 består av ett parkeringshus med ca. 600 parkeringsplatser, samt ett 800 kvm stort gym åt Friskis.

Bygget påbörjades i november 2020 och var ett strategiskt viktigt steg i kommunens ambition att utveckla Jönköping till en av de mest attraktiva kommunerna i sin storlek i Skandinavien.

  • 8.5 våningsplan
  • 18 000 m² bruttoarea
  • Investeringskostnad ca 150 Mkr

Fastigheten färdigställdes under hösten 2022. I kvarteret finns även Lidl, samt Jönköping kommunen har byggt en förskola och kontorslokaler.

Adress: Oskarshallsgatan 4, 553 03 Jönköping.

Länk till kommunens hemsida för parkeringshuset:


Illustrationsbild av parkeringshus Övertaget, sett från Jordbrovägen.
Illustrationsbild inifrån parkeringshus Övertaget, med bilar parkerade på plan 4.