Ätteläggen

Fastigheten Ätteläggen 2 består av två lagerbyggnader på 388 respektive 300 kvm, samt en kontorsbyggnad med tillhörande lagerdel om 406 kvm. Ytorna är fördelade mellan två hyresgäster.

Fastigheten förvärvades av Jönköpings kommun i slutet av 2021.

Adress: Verktygsvägen 2, 553 02 Jönköping.

Fastigheterna på Ätteläggen 2 sett från gatan.