JKPG Fasts logotyp

Aktuellt


 • Körfält för biltrafik stängs av i Skeppsbron


  På tisdag den 1/6 kommer ett av körfälten i norrgående riktigt på Jordbrovägen att behöva stängas av. Avstängningen beror på fasadarbeten i kvarter 4 som kommer ske i närheten av den befintliga gång- och cykelvägen. Av säkerhetsskkäl behöver därför området precis utanför byggarbetsplatsen stängas av.
  Kartbild över hur gång- och cykeltrafik kan ta sig fram i området och hur biltrafik dras om. Flygbild över området med kvarter, vägar och busshållplats finns utmarkerat.
  Det händer mycket på Skeppsbron nu. I kvarter 4 pågår byggnationen för fullt, och inom kort fortsätter stom- och fasadarbetet på kvarterets västra del. Denna löper längs med Jordbrovägen och kommer sk...
  Läs mer...

 • Det nya kvarteret i Skeppsbron fortsätter att växa fram
  Byggarbetsplatsen i kvarter 4 Övertaget på Skeppsbron i Södra Munksjön sett från korsningen Jordbrovägen-Oskarshallsgatan.
  I Skeppsbron bygger JKPG Fast tillsammans med Lidl och Jönköpings kommun kvarter 4 - Övertaget. Nedan är en kort uppdatering kring vart vi är i projektet.
  Under vecka 20 besökte några av oss som är inblandade i projektet, byggarbetsplatsen för en rundvandring.Projektet fortskrider enligt tidplan. Nedan ä...
  Läs mer

 • Sveriges första muralmålning på Science Park i Jönköping
  Muralmålningen som målats på Science Parks byggnad. En blå målning med en kille som ler, en gul blomma, posterlappar mm.
  På onsdag 12/5 påbörjades arbetet med en storskalig väggmålning utanför entré A på Science Park - med hjälp av robotteknik. Projektet är det första i Sverige som görs med den här typen av teknologi.
  JKPG Fast har gett AndMurals AB i uppdrag att måla den stora utomhusväggmålningen på den ena väggen av Science Park i Jönköping. AndMurals är en inter...
  Läs mer